Raport okresowy za II kwartał 2015 roku

Zarząd Spółki SAKANA S.A. w załączeniu przekazuje raport okresowy za II kwartał 2015 roku.
Podstawa prawna :
§ 5 ust.1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu

Załączniki:
Raport za II Q 2015r 13 08 15

Close Menu