Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23.06.2014 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Sakana S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23.06.2014 r. o godz. 9:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanta Gardocka & Beata Otkała, przy ul. Łuckiej 2/4/6 lok.37 w Warszawie. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu

Załączniki:
Ogloszenie o ZWZA 23 06 14
Projekty uchwal ZWZA 23 06 2014
Wzor pelnomocnictwa ZWZA 23 06 2014

Close Menu