Istotna informacja

Zarząd Sakana S.A. informuje o nieprzedłużeniu umowy na najem lokalu w Poznaniu z dniem 31.01.2016 r. SAKANA SA zawarła umowę najmu na inny lokal w Poznaniu, do którego nastąpi przeniesienie działalności restauracyjnej.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu
na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu