RAPORTY EBI

Istotna informacja.

Zarząd Sakana S.A. informuje, że została podpisana przedwstępna warunkowa umowa na zakup nieruchomości przeznaczonej na uruchomienie nowej restauracji sieci Sakana. Wartość transakcji wynosi 990.000,00 (słownie dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych.

Czytaj więcej »

Istotna Informacja

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2013 z dnia 10 lipca 2013 roku Zarząd Sakana S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o odmowie przyjęcia przez Sąd Najwyższy skargi kasacyjnej do rozpoznania od strony powodowej Wawel-Imos International S.A. w sprawie p-ko Sakana S.A..

Czytaj więcej »

Przedłużenie umowy najmu

Zarząd SAKANA S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu kolejnej umowy najmu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Wodnej 7/1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej. Warunki umowy najmu nie odbiegają od standardów przyjętych dla tego typu umów.

Czytaj więcej »
Close Menu