Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Zarząd Sakana S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zmianie daty publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 roku.
Pierwotnie ustalony termin publikacji raportu, podany w „Harmonogramie przekazywania raportów okresowych w 2014 roku”, przypadał na dzień 12 lutego 2014 roku. Aktualny termin publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 roku został ustalony na dzień 14 lutego 2014 roku.
Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu