RAPORTY EBI

Korekta raportu bieżącego nr 17/2014 – sprostowanie omyłki pisarskiej

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 17/2014 opublikowanego dnia 23 czerwca 2014 r. Zarząd Sakana S.A. informuje, iż na skutek omyłki pisarskiej notariusza protokołującego przebieg Walnego Zgromadzenia, w Uchwale nr 3 ZWZA błędnie wpisano kwotę zysku netto wskazując „151.901,08 zł” zamiast „217.311,58 zł”. Powyższa omyłka została sprostowana Protokołem z dnia 24.06.2014r. (Repertorium A Nr 5982/2014 -załącznik).
W załączeniu przekazujemy prawidłową treść uchwał (Repertorium A Nr 5939/2014).

Czytaj więcej »

Zawarcie umowy kredytowej

Zarząd Sakana S.A. informuje, iż w dniu 02.06.2014 roku Spółka zawarła umowę o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 145.000,00 zł.
Kredyt jest oprocentowany wg stawki referencyjnej WIBOR3M + marża banku i przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy.

Czytaj więcej »

Zawarcie umowy o kredyt obrotowy

Zarząd Sakana S.A. informuje, iż w dniu 27.05.2014 roku Spółka zawarła umowę o kredyt z Bankiem Polskiej Spółdzielczości z siedzibą w Warszawie.
Na mocy umowy bank udzielił Spółce kredytu obrotowego w wysokości 250.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki. Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy. Warunki ww. umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Czytaj więcej »
Close Menu