Raport okresowy za III kwartał 2014 roku

Zarząd Spółki SAKANA S.A. w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał 2014 roku.
Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu

Załączniki:
Raport za III Q 2014 14.11.2014r.

Close Menu