Raport bieżący 18/2008

Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Sakana S.A. informuje, iż w dniu 29.08.2008 podpisał umowę najmu na lokal gastronomiczny we Wrocławiu z przeznaczeniem na prowadzenie restauracji japońskiej Sakana Sushi Bar.
Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes
  • Marcin Rylski – Wiceprezes
Close Menu