Zmiana przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości

Zarząd Sakana S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym informuje o zmianie przedwstępnej umowy sprzedaży, na mocy której Emitent zobowiązał się do nabycia nieruchomości przeznaczonej na uruchomienie nowej restauracji sieci Sakana, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 3/2014 z dnia 05.02.2014r. Zgodnie ze zmianą data zawarcia umowy przyrzeczonej nastąpi w terminie do dnia 30.01.2015r. a cena sprzedaży powyższej nieruchomości została ustalona na kwotę 985.000,00 zł.
Podstawa prawna : § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu