RAPORTY EBI

Przedłużenie umowy najmu

Zarząd SAKANA S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu aneksu do umowy najmu nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Burakowskiej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej. Aneks dotyczy wydłużenia przedmiotowej umowy najmu o kolejny okres.
Aneks wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2013r.

Czytaj więcej »

Przedłużenie umowy najmu

Zarząd SAKANA S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu aneksu do umowy najmu nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Moliera z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej. Aneks dotyczy poszerzenia powierzchni lokalu oraz wydłużeniu przedmiotowej umowy najmu o kolejny okres.

Czytaj więcej »

Istotna umowa

Zarząd Spółki SAKANA S.A. informuje o podpisaniu umowy, której przedmiotem jest kompleksowe wykonanie usług budowlano-montażowych oraz stolarskich mających na celu modernizację lokalu gastronomicznego przy ul. Moliera.

Czytaj więcej »

Istotna Informacja

Zarząd SAKANA S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2012 z dnia 7 grudnia 2012 roku oraz nr 5/2013 z dnia 27 marca 2013 roku informuje, że powziął informację o wniesieniu skargi kasacyjnej od strony powodowej Wawel-Imos International S.A.

Czytaj więcej »

Przedłużenie umowy najmu

Zarząd SAKANA S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu kolejnej umowy najmu nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Mielęckiego 6 z przeznaczeniem na restaurację z potrawami kuchni japońskiej pod nazwą Sushi Bar Sakana.

Czytaj więcej »
Close Menu