Raport okresowy za II kwartał 2014 roku

Zarząd Spółki SAKANA S.A. w załączeniu przekazuje raport okresowy za II kwartał 2014 roku.
Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
  • Marcin Rylski – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:
Raport_za_II_Q_2014_14.08.2014r.

Close Menu