RAPORTY EBI

Istotna informacja

Zarząd SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w związku z zakończeniem kolejnej inwestycji, została otwarta restauracja Sakana Sushi Bar w Katowicach , przy ul. Mielęckiego 6.

Czytaj więcej »

Zmiana adresu siedziby Spółki SAKANA S.A.

Zarząd SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje, iż na mocy umowy najmu z dnia 15 września 2009 r. następuje zmiana adresu (siedziby) Spółki w Warszawie. Nowy adres siedziby Spółki: ul. Spokojna 7 lok.4 01-044 Warszawa Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Czytaj więcej »

Istotna informacja

W wyniku kończącej się umowy najmu na lokal w Warszawie, Zarząd Sakana S.A., na mocy porozumienia z dn. 08.09.2009, podjął decyzję o relokalizacji punktu cateringowego.

Czytaj więcej »

Istotna informacja

W nawiązaniu do raportu nr 17/2008, opublikowanego w dniu 29.08.2008r., Zarząd Sakana S.A. informuje, iż w dniu 07.09.2009r. zawarto porozumienie, pomiędzy GTC Galeria CTWA Sp. z o.o. a Sakana S.A., dotyczące odstąpienia od realizacji inwestycji w Częstochowie.

Czytaj więcej »
Close Menu