Raport kwartalny za III kwartał 2011

Zarząd Spółki SAKANA SA z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2011r.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu

Załączniki:
RAPORT_za_III_Q_2011_SAKANA_SA10.11.2011

Close Menu