Przedłużenie umowy najmu

Zarząd SAKANA S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu aneksu do umowy najmu nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Burakowskiej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej. Aneks dotyczy wydłużenia przedmiotowej umowy najmu o kolejny okres.
Aneks wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2013r.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu