Raport bieżący 7/2019 – Zmiana składu Zarządu Spółki SAKANA S.A. Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd SAKANA S.A. informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2019 roku dokonała zmiany składu Zarządu Spółki.

Dotychczas w skład Zarządu wchodziły następujące osoby:
– Tomasz Romanik-Prezes Zarządu
– Marcin Rylski-Wiceprezes Zarządu

Obecnie w skład Zarządu wchodzi:
– Sylwia Adi – Prezes Zarządu

Życiorys zawodowy Członka Zarządu dostępny jest na stronie Spółki www.sakanasa.pl

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Sylwia Adi – Prezes Zarządu
Close Menu