RAPORTY EBI

Podpisanie umowy dotacyjnej na kwotę 1.993.668,32 zł

SAKANA SA (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 27 maja 2013 roku zawarła z Zarządem Województwa Podlaskiego umowę o dofinansowanie uruchomienia kempingu EKO-FUN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; Osi Priorytetowej III. Rozwój turystyki i kultury; Działania 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej.

Czytaj więcej »

Istotna Informacja

W nawiązaniu do raportu nr 19/2012 Zarząd Sakana S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym (26/03/2013 r. ) został wydany wyrok przez Sąd Apelacyjny w Krakowie w sprawie z powództwa Wawel-Imos International S.A. p-ko Sakana S.A., zgodnie z którym apelacja Wawel-Imos International S.A. została oddalona.

Czytaj więcej »
Close Menu