RAPORTY EBI

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za IV Q 2012r.

Zarząd Sakana S.A. informuje, iż skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 1/2013 z dnia 23 stycznia 2013 roku na dzień 12 lutego 2013 roku, zostanie opublikowany w dniu 13 lutego 2013 roku.

Czytaj więcej »

Odnowienie umowy kredytowej

Zarząd Sakana S.A. informuje, że w dniu 18 grudnia 2012 podpisana została umowa kredytowa, która jest kontynuacją umowy kredytowej podpisanej w dniu 28 grudnia 2010 roku (podano do publicznej wiadomości 28.12.2010 Raport EBI 15/2010).

Czytaj więcej »
Close Menu