RAPORTY EBI

Przedłużenie umowy najmu

Zarząd SAKANA S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu aneksu do umowy najmu nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Burakowskiej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej. Aneks dotyczy wydłużenia przedmiotowej umowy najmu o kolejny okres.
Aneks wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2013r.

Czytaj więcej »

Przedłużenie umowy najmu

Zarząd SAKANA S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu aneksu do umowy najmu nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Moliera z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej. Aneks dotyczy poszerzenia powierzchni lokalu oraz wydłużeniu przedmiotowej umowy najmu o kolejny okres.

Czytaj więcej »
Close Menu