RAPORTY EBI

Zawarcie umowy kredytowej.

Zarząd SAKANA S.A. informuje, iż w dniu 29 maja 2013 roku zawarł umowę o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 500.000,000PLN. Kredyt jest oprocentowany wg stawki referencyjnej WIBOR1M + marża banku.

Czytaj więcej »

Podpisanie umowy dotacyjnej na kwotę 1.993.668,32 zł

SAKANA SA (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 27 maja 2013 roku zawarła z Zarządem Województwa Podlaskiego umowę o dofinansowanie uruchomienia kempingu EKO-FUN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; Osi Priorytetowej III. Rozwój turystyki i kultury; Działania 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej.

Czytaj więcej »
Close Menu