RAPORTY EBI

Rozwiązanie umowy dotacyjnej

Zarząd SAKANA S.A. informuje o rozwiązaniu za porozumieniem stron z Zarządem Województwa Podlaskiego umowy o dofinansowanie uruchomienia kempingu EKO-FUN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; Osi Priorytetowej III. Rozwój turystyki i kultury; Działania 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej.

Czytaj więcej »

Istotna informacja

W związku z prowadzonymi do stycznia 2015 roku pracami remontowo- budowlanymi dużej sali widowiskowej i foyer głównego teatru, następuje zawieszenie prowadzonej w tej części działalności gastronomicznej przez Sakana S.A. na mocy umowy zawartej z Teatrem Muzycznym Roma.
W związku z powyższym Spółka nie będzie generować z tego tytułu przychodu.

Czytaj więcej »
Close Menu