RAPORT ESPI NUMER 3/2016

PODSTAWA PRAWNA: Art. 70 pkt 3 Ustawy o Ofercie – WZA lista powyżej 5%
TREŚĆ: Zarząd Spółki SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 roku.
Akcjonariusz: Marcin Rylski
Liczba zarejestrowanych na ZWZA akcji: 1.654.077
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.654.077
Udział w ogólnej liczbie głosów[%] : 24,57 %
Udział w liczbie głosów na ZWZA[%] : 40,15%
 
Akcjonariusz: Tomasz Romanik
Liczba zarejestrowanych na ZWZA akcji: 1.639.837
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.639.837
Udział w ogólnej liczbie głosów[%] : 24,36 %
Udział w liczbie głosów na ZWZA[%] : 39,81 %
 
Akcjonariusz: Robert Bender
Liczba zarejestrowanych na ZWZA akcji: 525.553
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 525.553
Udział w ogólnej liczbie głosów[%] : 7,80 %
Udział w liczbie głosów na ZWZA[%] : 12,76 %
 
Akcjonariusz: Michał Rzońca
Liczba zarejestrowanych na ZWZA akcji: 300.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 300.000
Udział w ogólnej liczbie głosów[%] : 4,46 %
Udział w liczbie głosów na ZWZA[%] : 7,28 %
 
Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu