Zawarcie kolejnego aneksu do umowy kredytowej (w nawiązaniu do raportu nr 14/2016)

Zarząd SAKANA S.A., w nawiązaniu do raportu nr 14/2016 z dnia 27.05.2016r., informuje, iż zawarł kolejny Aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 475.000,00 zł do dnia 26 maja 2017 roku. Kredyt jest oprocentowany wg stawki referencyjnej WIBOR3M + marża banku i przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb Spółki, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
PODSTAWA PRAWNA: §3 ust. 2 pkt 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu