Istotna umowa (nawiązanie do raportu nr 3/2015, 15/2015)

W nawiązaniu do raportu nr 3/2015 z dnia 20.03.2015r. i raportu nr 15/2015 z dnia 01.07.2015r. Zarząd Spółki Sakana SA informuje o podpisaniu aneksu do umowy najmu z dnia 01.07.2015. Aneks dotyczy okresowego zwolnienia z czynszu najmu w związku z koniecznością wykonania prac remontowo-adaptacyjnych w zakresie doprowadzenia mediów przez najemcę celem dostosowania warunków użytkowania do prowadzenia działalności gastronomiczno-usługowej. Zakres prac wynika wprost z obowiązujących przepisów.
Dodatkowo, Zarząd Spółki Sakana informuje, iż koszty prac rem.-bud. stanowić będą podstawę do kompensaty pomiędzy stronami.
Umowa może mieć wpływ na wyniki finansowe Emitenta.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu