Zawarcie umowy o kredyt obrotowy

Zarząd Sakana S.A. informuje, iż w dniu 27.05.2014 roku Spółka zawarła umowę o kredyt z Bankiem Polskiej Spółdzielczości z siedzibą w Warszawie.
Na mocy umowy bank udzielił Spółce kredytu obrotowego w wysokości 250.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki. Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy. Warunki ww. umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
PODSTAWA PRAWNA: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu