Treść uchwał podjętych na ZWZA Spółki SAKANA S.A. w dniu 25.06.2009r.

Zarząd SAKANA S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 25.06.2009r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 5 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu

Załączniki:
ZWZA 25.06.09, AKT NOTARIALNY

Close Menu