Spłata umowy pożyczki przez spółkę zależną

W nawiązaniu do raportu 23/2014 z dnia 11.09.2014 r. Zarząd Spółki Sakana S.A. informuje, iż w dniu 26 listopada 2015r. roku podmiot zależny STM Sp. z o.o. spłacił ze środków własnych pożyczkę zawartą z Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym z siedzibą w Warszawie.
Sakana S.A. jest właścicielem 45% akcji Spółki STM Sp. z o.o.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu