RAPORTY EBI

Raport bieżący 6/2008

Zarząd Spółki SAKANA S.A. informuje, że w dniu 6 maja 2008 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 338/2008 postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

Czytaj więcej »

Raport bieżący 1/2008

Na podstawie par. 3 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (rynek NewConnect), Spolka zawiadamia , iz w dniu 5 maja 2008 roku, o godzinie 12.00 zostal zlozony do Organizatora Alternatywnego Systemu Dokument Informacyjny Spolki SAKANA S.A. wraz ze stosownymi, wymaganymi przez Organizatora ASO, dokumentami.

Czytaj więcej »

Raport bieżący 2/2008

Zarzad Spolki S.A. informuje ze w dniu 5.05.2008 roku zostal zlozony do Zarzadu Gieldy Papierow Wartosciowych S.A. wniosek o wprowadzenie instrumentow finansowych do obrotu na rynku New Connect.

Czytaj więcej »

Raport bieżący 3/2008

Zarzad Spolki SAKANA S.A. informuje , ze w dniu 06.05.2008 roku Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie S.A. przydzielila Spolce dostep do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) i od dnia dzisiejszego tj. 06.05.2008 roku Spolka rozpoczyna przekazywanie informacji biezacych i okresowych za posrednictwem EBI.

Czytaj więcej »
Close Menu