Raport bieżący 12/2008

Ustanowienie blokady na akcjach SAKANA S.A

Zarząd SAKANA S.A. działając na podstawie § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” pragnie poinformować, iż otrzymał od Panów Roberta Bendera, Wojciecha Sekalskiego i Tomasza Romanika stosowne dokumenty potwierdzające ustanowienie blokady na akcjach SAKANA S.A zapisanych na rachunkach papierów wartościowych należących do Panów Roberta Bendera, Wojciecha Sekalskiego i Tomasza Romanika. Tym samym ww. osoby spełniły wynikający z § 4 „Nieodwołalnego Zobowiązania Dotyczącego Rozporządzania Akcjami Serii A Wyemitowanymi przez SAKANA S.A.” obowiązek ustanowienia blokady na akcjach SAKANA S.A. i poinformowania o tym fakcie spółki SAKANA S.A.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes
Close Menu