Raport bieżący 3/2020 – Zmiana dat publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r. oraz raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2019 rok Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd Spółki Sakana S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zmianie daty publikacji następujących raportów:
1. Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – termin publikacji tego raportu przypadać miał na dzień 15 maja 2020 r., w wyniku zmiany nowy termin publikacji raportu zostaje ustalony na dzień 1 czerwca 2020 r.

2. Raporty roczne jednostkowy i skonsolidowany za 2019 rok – termin publikacji tego raportu przypadać miał na dzień 28 maja 2020 r., w wyniku zmiany nowy termin publikacji raportu zostaje ustalony na dzień 30 czerwca 2020 r.

Przyczyną zmiany daty publikacji raportów są utrudnienia w procesie ich przygotowania spowodowane wprowadzeniem stanu epidemii, które dotknęły również zewnętrzną obsługę księgową Zleceniodawcy.
Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w treści raportu EBI nr 1/2020 pozostają bez zmian. Ewentualne zmiany dat będą przekazywane przez Spółkę w formie raportów bieżących.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Anas Adi – Prezes Zarządu
Close Menu