Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku

Zarząd SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
Jednostkowe i skonsolidowane raporty kwartalne
za IV Q 2014 r. -13.02.2015 r.
za I Q 2015 r. – 14.05.2015 r.
za II Q 2015 r. – 13.08.2015 r.
za III Q 2015 r. – 13.11.2015 r.
Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2014 r. – 02.06.2015 r.
Ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu