RAPORTY EBI

Raport bieżący 20/2008

Zarząd spółki Sakana S.A. informuje, iż w związku z nieziszczeniem się zawartego w umowie najmu z dnia 29.08.2008 (opisanej w raporcie bieżącym nr 18/2008) warunku dotyczącego uzyskania wszystkich stosownych pozwoleń na prowadzenie w lokalu działalności gastronomicznej w przewidzianym w umowie terminie, umowa uległa rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym.

Czytaj więcej »

Raport bieżący 19/2008

Zarząd SAKANA S.A. informuje, iż w dniu 15 października 2008 roku nabył na podstawie Umowy Sprzedaży Udziałów zawartej z Panem Andrzejem Kopeć 100 udziałów w spółce TKM Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Francuska 6, po cenie 500,00 zł. za jeden udział, za łączną kwotę 50.000,00 zł.

Czytaj więcej »

Raport bieżący 18/2008

Zarząd Sakana S.A. informuje, iż w dniu 29.08.2008 podpisał umowę najmu na lokal gastronomiczny we Wrocławiu z przeznaczeniem na prowadzenie restauracji japońskiej Sakana Sushi Bar.

Czytaj więcej »

Raport bieżący 17/2008

Zarząd Sakana S.A. informuje, iż w dniu 28.08.2008r. podpisał umowę najmu na lokal gastronomiczny w Częstochowie, z przeznaczeniem na prowadzenie restauracji japońskiej Sakana Sushi Bar.

Czytaj więcej »

Raport bieżący 16/2008

Zarząd SAKANA S.A. informuje, iż w dniu 21.08.2008 r. podpisał umowę najmu na lokal gastronomiczny w Warszawie, z przeznaczeniem na prowadzenie restauracji japońskiej Sakana Sushi Bar.

Czytaj więcej »
Close Menu