RAPORTY EBI

Zmiana umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd Spółki SAKANA S.A. informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2009 r. Spółka zawarła aneks do umowy z Autoryzowanym Doradcą – kancelarią prawną Chłopecki Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni Spółka Komandytowa, na podstawie którego zmianie ulega termin obowiązywania umowy.

Czytaj więcej »

Istotna informacja

Zarząd Spółki SAKANA S.A. informuje, iż w związku z zakończeniem jednej z prowadzonych inwestycji, na dzień 15 maja 2009 r. przewidziane jest otwarcie kolejnej restauracji Sakana Sushi Bar w Warszawie przy ul. Burakowskiej 5/7.

Czytaj więcej »

Rezygnacja Osoby Zarządzającej

Zarząd Spółki Sakana S.A. informuje, iż w dniu 9 kwietnia 2009, na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w godzinach popołudniowych, Pan Marcin Rylski złożył na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Roberta Bender, rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki SAKANA S.A. z dniem 9 kwietna 2009r.

Czytaj więcej »

Raport bieżący 20/2008

Zarząd spółki Sakana S.A. informuje, iż w związku z nieziszczeniem się zawartego w umowie najmu z dnia 29.08.2008 (opisanej w raporcie bieżącym nr 18/2008) warunku dotyczącego uzyskania wszystkich stosownych pozwoleń na prowadzenie w lokalu działalności gastronomicznej w przewidzianym w umowie terminie, umowa uległa rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym.

Czytaj więcej »

Raport bieżący 19/2008

Zarząd SAKANA S.A. informuje, iż w dniu 15 października 2008 roku nabył na podstawie Umowy Sprzedaży Udziałów zawartej z Panem Andrzejem Kopeć 100 udziałów w spółce TKM Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Francuska 6, po cenie 500,00 zł. za jeden udział, za łączną kwotę 50.000,00 zł.

Czytaj więcej »
Close Menu