RAPORTY EBI

Powołanie Osoby Zarządzającej

Zarząd SAKANA S.A. informuje, iż w dniu 21.12.2009r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę nr 3/2009 na mocy której, z dniem 21 grudnia 2009 roku, ponownie powołano Pana Marcina Rylskiego do Zarządu Spółki na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Czytaj więcej »

Podpisanie umowy kredytowej

Zarząd SAKANA S.A. informuje, że w dniu 03 grudnia 2009 roku podpisana została umowa kredytowa pomiędzy SAKANA S.A. a Alior Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest udzielenie kredytu w rachunku bieżącym, na kwotę 200.000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych) do dnia 02 grudnia 2010 roku. Kredyt jest oprocentowany wg stawki referencyjnej WIBOR 1M + marża banku i przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy.

Czytaj więcej »

Istotna informacja

Zarząd SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w związku z zakończeniem kolejnej inwestycji, została otwarta restauracja Sakana Sushi Bar w Katowicach , przy ul. Mielęckiego 6.

Czytaj więcej »
Close Menu