Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sakana S.A. na dzień 28.06.2010 r.

Zarząd Spółki SAKANA S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.06.2010 r. o godz. 9:00 przy ul. Spokojnej 7 lok.4 w Warszawie.
W załączeniu:
– pełna treść ogłoszenia
– projekty uchwał
– wzór pełnomocnictwa
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu

Załączniki:
Pełna treść ogłoszenia ZWZ 28.06.2010
Projekty Uchwał ZWZA 28.06.2010
Wzór pełnomocnictwa ZWZA 28.06.2010

Close Menu