Raport roczny za 2009 rok

Zarząd Spółki SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu Raport roczny za 2009 rok.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1, pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu

Załączniki:
Sprawozdanie roczne 2009
SAKANA_SA_opinia+raport_BSF09

Close Menu