Zmiana umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd Spółki SAKANA S.A. informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2009 r. Spółka zawarła aneks do umowy z Autoryzowanym Doradcą – kancelarią prawną Chłopecki Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni Spółka Komandytowa, na podstawie którego zmianie ulega termin obowiązywania umowy. Zgodnie z postanowieniami aneksu, umowa jest zawarta na czas nieokreślony, z prawem do jej wypowiedzenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu