RAPORTY EBI

Raport bieżący 17/2008

Zarząd Sakana S.A. informuje, iż w dniu 28.08.2008r. podpisał umowę najmu na lokal gastronomiczny w Częstochowie, z przeznaczeniem na prowadzenie restauracji japońskiej Sakana Sushi Bar.

Czytaj więcej »

Raport bieżący 16/2008

Zarząd SAKANA S.A. informuje, iż w dniu 21.08.2008 r. podpisał umowę najmu na lokal gastronomiczny w Warszawie, z przeznaczeniem na prowadzenie restauracji japońskiej Sakana Sushi Bar.

Czytaj więcej »

Raport bieżący 14/2008

Zarząd Sakana S.A. informuje, iż w dniu 29.07.2008 r.podpisał umowę najmu na lokal gastronomiczny w Katowicach z przeznaczeniem na prowadzenie restauracji japońskiej Sakana Sushi Bar. Umowa jest umową terminową i wchodzi w życie z dniem 01.08.2008 r..

Czytaj więcej »

Raport bieżący 13/2008

Zarząd SAKANA S.A. działając na podstawie § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” pragnie poinformować, iż otrzymał od Pana Marcina Rylskiego, spolki Cormostan Trading Limited wpisanej do rejestru na Cyprze pod numerem HE-178714, spółki Keyspan Media Limited wpisanej do rejestru w Lichtensztajnie pod numerem FL-0002.221.138-8 stosowne dokumenty potwierdzające ustanowienie blokady na akcjach SAKANA S.A.

Czytaj więcej »

Raport bieżący 12/2008

Zarząd SAKANA S.A. działając na podstawie § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” pragnie poinformować, iż otrzymał od Panów Roberta Bendera, Wojciecha Sekalskiego i Tomasza Romanika stosowne dokumenty potwierdzające ustanowienie blokady na akcjach SAKANA S.A.

Czytaj więcej »
Close Menu