RAPORTY EBI

Nabycie Udziałów w Spółce TKM Investment Sp. z o.o.

Spółka SAKANA S.A. dnia 30 grudnia 2011 roku objęła 79,76% udziałów poprzez konwersję bezspornej wierzytelności przysługującej SAKANA S.A. wobec TKM Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Spokojna 7 lok.14. W Spółce nastąpiło podwyższenie kapitału do kwoty 494 000,00 zł.

Czytaj więcej »

Odnowienie umowy kredytowej

Zarząd Sakana S.A. informuje, że w dniu 28 grudnia 2011 podpisana został umowa kredytowa, która jest kontynuacją umowy kredytowej podpisanej w dniu 28 grudnia 2010 roku (podano do publicznej wiadomości 28.12.2010 Raport EBI 15/2010). Przedmiotem umowy jest odnowienie linii kredytowej w rachunku bieżącym do dnia 26 grudnia 2012 roku.

Czytaj więcej »
Close Menu