Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2011 rok.

Zarząd Spółki SAKANA S.A. informuje, że raport roczny za 2011 rok, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został pierwotnie określony na dzień 27 czerwca 2012 (raport bieżący nr 1/2012 z dnia 25 stycznia 2012), zostanie opublikowany w dniu 12 czerwca 2012 roku.
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr. 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu