RAPORTY EBI

Oświadczenie w zakresie niestosowania niektórych zasad rekomendowanych w zbiorze Dobrych Praktyk

Zarząd Spółki SAKANA S.A. , w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie w zakresie nieprzestrzegania niektórych zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 31 października 2008 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, zmienionych uchwałą nr 293/2010 z dnia 31 marca 2010 r.

Czytaj więcej »

Oświadczenie w zakresie niestosowania niektórych zasad rekomendowanych w zbiorze Dobrych Praktyk

Zarząd Spółki SAKANA S.A. , w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie w zakresie nieprzestrzegania niektórych zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 31 października 2008 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, zmienionych uchwałą nr 293/2010 z dnia 31 marca 2010

Czytaj więcej »

Informacja o zmianie w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego

Zarząd Spółki SAKANA S.A. niniejszym informuje, że począwszy od dnia 21 października 2010 roku Spółka rozpoczęła stosowanie poniższej zasady ładu korporacyjnego odnoszącej się do informacji zamieszczanych na stronie internetowej Spółki (www.sakanasa.pl), o której mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Czytaj więcej »
Close Menu