RAPORTY EBI

Odnowienie umowy kredytowej

Zarząd SAKANA S.A. informuje, że w dniu 30 grudnia 2010 roku podpisany został Aneks do Umowy kredytowej z dnia 3 grudnia 2009 roku (podano do publicznej wiadomości w dniu 04.12.2009 Raport EBI 19/2009) pomiędzy SAKANA S.A. a Alior Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest odnowienie linii kredytowej w rachunku bieżącym, na kwotę 200.000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych) do dnia 29 grudnia 2011 roku.

Czytaj więcej »

Zawarcie umowy kredytowej

Zarząd SAKANA S.A. informuje, iż w dniu 28 grudnia 2010 roku zawarł umowę o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 270.000,00 PLN. Kredyt jest oprocentowany wg stawki referencyjnej WIBOR3M + marża banku i przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb Spółki, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Czytaj więcej »
Close Menu