RAPORTY EBI

Zawarcie istotnej umowy

Spółka SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 30 lipca 2012 roku podpisała umowę na prowadzenie bufetów pracowniczych oraz bufetów recepcyjnych dla widzów usytuowanych w budynku Teatru Muzycznego Roma w Warszawie. Umowa została zawarta na okres siedmiu lat.

Czytaj więcej »
Close Menu