RAPORTY EBI

Przedłużenie umowy najmu

Zarząd SAKANA S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu kolejnej umowy najmu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Wodnej 7/1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej. Warunki umowy najmu nie odbiegają od standardów przyjętych dla tego typu umów.

Czytaj więcej »
Close Menu