RAPORTY EBI

Zawarcie umowy kredytowej

Zarząd Sakana S.A. informuje, iż w dniu 02.06.2014 roku Spółka zawarła umowę o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 145.000,00 zł.
Kredyt jest oprocentowany wg stawki referencyjnej WIBOR3M + marża banku i przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy.

Czytaj więcej »

Zawarcie umowy o kredyt obrotowy

Zarząd Sakana S.A. informuje, iż w dniu 27.05.2014 roku Spółka zawarła umowę o kredyt z Bankiem Polskiej Spółdzielczości z siedzibą w Warszawie.
Na mocy umowy bank udzielił Spółce kredytu obrotowego w wysokości 250.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki. Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy. Warunki ww. umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Czytaj więcej »

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2013 z dnia 29.05.2013 r. Zarząd SAKANA S.A. informuje, iż zawarł Aneks nr 1 do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 500.000,00 zł do dnia 28 maja 2015 roku. Kredyt jest oprocentowany wg stawki referencyjnej WIBOR3M + marża banku i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb Spółki, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Czytaj więcej »
Close Menu