Jednostkowy raport roczny SAKANA S.A. za 2014 r.

Zarząd Spółki SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny za 2014 r. oraz opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1, punkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu

Załączniki:
Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu SAKANA S.A.
OpiniaBiegłego Rewidenta 2014
Sprawozdanie_2014-2

Close Menu