Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za IV Q 2012r.

Zarząd Sakana S.A. informuje, iż skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 1/2013 z dnia 23 stycznia 2013 roku na dzień 12 lutego 2013 roku, zostanie opublikowany w dniu 13 lutego 2013 roku.
Terminy przekazania pozostałych raportów okresowych nie uległy zmianie.
Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu