RAPORTY EBI

Wybór biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014

Zarząd Spółki SAKANA S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie wyboru firmy: Regina Fiałkowska-Kancelaria Biegłego Rewidenta z siedzibą w Stalowej Woli, jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz do badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej SAKANA S.A.

Czytaj więcej »
Close Menu