RAPORTY EBI

Nabycie udziałów w Spółce zależnej

Zarząd Spółki Sakana S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2016r. Spółka Sakana S.A. zawarła umowę nabycia 55 udziałów w spółce zależnej STM Sp. z o.o. po cenie nominalnej. Transakcja została przeprowadzona w drodze umowy kupna sprzedaży zawartej pomiędzy Spółką a osobami fizycznymi.

Czytaj więcej »
Close Menu