Istotna Informacja

Zarząd Spółki Sakana S.A., w nawiązaniu do raportów nr 19/2013 i 8/2014, informuje, iż rozprawa w sprawie z powództwa Artura Buty SPHU Butimex s.c.- Rono s.c. i Włodzimierza Buty SPHU Butimex s.c.- Rono s.c. przeciwko Spółce Sakana S.A. została wyznaczona na 14 lipca br. O postanowieniu Sądu Zarząd Spółki powiadomi kolejnym komunikatem w przedmiotowej sprawie.
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu