Istotna informacja

Zarząd Spółki Sakana S.A. Informuje, iż 24 czerwca 2016r. odbędzie się Zgromadzenie Wspólników Spółki zależnej STM Sp. z o.o. na którym zostaną podjęte uchwały m.in. w zakresie zmiany w składzie organów nadzorujących i zarządzających STM Sp. z o.o.
Zarząd SAKANA S.A. przekazuje niniejszą informację, gdyż dotyczy ona sytuacji grupy kapitałowej i w ocenie Spółki Sakana S.A. może mieć wpływ na jej sytuację majątkową, finansową i gospodarczą.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu