RAPORTY EBI

Zawarcie kolejnego aneksu do umowy kredytowej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2013 z dnia 29.05.2013 r. i raportu 12/2014 z dnia 28.05.2014 r. Zarząd SAKANA S.A. informuje, iż zawarł kolejny Aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 500.000,00 zł do dnia 27 maja 2016 roku.

Czytaj więcej »
Close Menu