RAPORTY EBI

Istotna Informacja

Zarząd SAKANA S.A. informuje, że Sąd Okręgowy w Warszawie skierował sprawę z powództwa ULMO sp. z o.o. przeciwko SAKANA S.A. do postępowania mediacyjnego (wartość przedmiotu sporu:
226 296,52 zł)

Czytaj więcej »
Close Menu