RAPORTY EBI

Istotna Informacja (w nawiązaniu do raportu nr 12/2016)

W nawiązaniu do raportu 12/2016 z dnia 25.05.2016r. Zarząd Spółki Sakana S.A. informuje iż w dniu 21 czerwca 2016 r. odbyła się rozprawa z powództwa ULMO sp. z o.o. przeciwko SAKANA S.A. o zapłatę kwoty 47 908,77 zł prowadzona przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie o sygn. akt XVI GC 2394/14.

Czytaj więcej »

Istotna informacja

Zarząd Spółki Sakana S.A. Informuje, iż 24 czerwca 2016r. odbędzie się Zgromadzenie Wspólników Spółki zależnej STM Sp. z o.o. na którym zostaną podjęte uchwały m.in. w zakresie zmiany w składzie organów nadzorujących i zarządzających STM Sp. z o.o.

Czytaj więcej »
Close Menu