Korekta raportu nr 25/2016

Informujemy, iż raport bieżący EBI nr 25/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r. Spółki Sakana S.A. z istotną informacją został omyłkowo opublikowany z nieaktualnej podstawy prawnej – obecnie § 3 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO nie obowiązuje -został uchylony.
W związku z powyższym treść raportu została przekazana za pośrednictwem systemu ESPI.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż dołoży wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu