Raport bieżący 9/2008

Zarząd Spółki SAKANA S.A. przekazuje w załączeniu terść projektów uchwał na ZWZA zwołane na 30 czerwca 2008 r. Podstawa prawna : § 4 ust.2 pkt 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”
  • Tomasz Romanik – Prezes
  • Marcin Rylski – Wiceprezes

Załączniki:
SKN Projekty uchwał ZWZA 30.06.08

Close Menu