Raport bieżący 6/2008

Wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji

Zarząd Spółki SAKANA S.A. informuje, że w dniu 6 maja 2008 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 338/2008 postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 6.060.000 Akcji Serii A oraz 673.000 Akcji Serii B spółki SAKANA S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes
  • Marcin Rylski – Wiceprezes
Close Menu